Diplomska naloga je nekaj, kar vsake študentu dodiplomskega študija lahko pomeni zaključek določene študijske poti ali pa vstopnico na trg dela. Seveda pa je diplomska naloga izdelek, ki zahteva kar nekaj truda in je dolgotrajen proces, kateri je kompleksen iz večih vidikov. Na splošno seveda lahko diplomsko nalogo delimo na nek teoretični in empirični del, vendar pa je znotraj samega procesa izdelave diplomske naloge tudi nekaj aktivnosti, ki...