Posameznik lahko v svoji oporoki imenujejo enega dediča ali več dedičev. Dedič je posameznik, ki lahko na podlagi oporoke preminule osebe deduje premoženje te osebe – ali njeno celotno premoženje ali le del premoženja. Tudi najboljši odvetnik za dedno pravo bo svojo stranko obvestil, da je dedovanje mogoče na podlagi oporoke, mogoče pa je tudi, če preminula oseba ni napisala oporoke. Kadar oporoke ni, se dedovanje ureja na podlagi zakona, pri...