Celostna oskrba na domu je dobro organizirana

Celovita pomoč ljudem in oskrba na domu je največkrat organizirana iz strani različnih centrov in zavodov, ki zaposlujejo usposobljene pomočnike, ki izvajajo dejavnost na terenu in obiskujejo osebe, ki so vključene v plačljiv program. Tako oslabeli oskrbovanci lahko koristijo različne storitve. Starejše osebe in vsi tisti, ki ne zmorejo več opravljati osnovnih vsakodnevnih opravil, se poslužujejo storitev zato, da lahko ohranijo kakovost...