Splošne določbe

 • članki na tem spletnem portalu so javne in na voljo vsem uporabnikom interneta,
 • vsi objavljeni članki so plod avtorskega dela in v lasti spletnega portala,
 • avtorji člankov so podpisani pod članki z začetnicami ali imenom in priimkom,
 • člani z žaljivo vsebino, ne bodo javno objavljeni,
 • spletni portal deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in osebnih podatkov ne posreduje drugim organizacijam,
 • uporabniki tega portala lahko, kljub stalnemu nadzoru, vsebine portala samovoljno širijo po drugih internetnih,
 • vsebine, ob katerih se drugi uporabniki lahko čutijo osebno prizadete, bodo takoj izbrisane iz tega spletnega portala,
 • odstranjene bodo tudi vse tiste vsebine, ki ne bodo napisane  v skladu s smernicami našega urednika,
 • pri objavi članka ni potrebno navesti imena avtorja, če vsebina ne odstopa od navodil uredništva,
 • z objavo članka na spletnem portalu se avtor odpove avtorstvu vsebine in se tako strinja z njegovo objavo,
 • spletni portal ne sledi navadam uporabnikov.