Diploma v ožjem pomenu je dokument, ki priča o tem, da je študent uspešno zaključil študij na višji ali visoki šoli in je zdaj visoko izobražen posameznik, pripravljen na delo ali pa na nadaljevanje študija na podiplomski ravni. V širšem pomenu diploma pomeni določeno število strani obsegajoče besedilo na vnaprej določeno temo, ki je bila odobrena s strani fakultete, ocenjena s strani izbranega mentorja in obranjena z zagovorom. Z diplomo se lahko študent prijavi na delovna mesta. Ob prijavi na delovno mesto v tujini bo diplomant potreboval izvod diplome v jeziku, ki je tam uradni in zato so sodni prevodi diplome nujno potrebna storitev.

Sodni prevodi diplomesodni prevodi diplome

Najpogostejši so sodni prevodi spričeval in dokumenta o zaključenem dodiplomskem študiju. Sodne prevode lahko opravljajo le sodni tolmači, ki jih je po uspešno opravljenem izpitu za sodnega tolmača Ministrstvo za pravosodje pooblastilo za opravljanje sodnih prevodov. Le sodni prevodi so uradno veljavni dokumenti, ki jih sprejmejo povsod doma in v tujini. Vsi popolni sodni prevodi diplome vsebujejo naslov diplomskega dela, ime in priimek študenta, ki je pridobil diplomo, naziv študijske smeri in fakultete, na kateri je diplomant doštudiral, datum, ko je bilo diplomsko delo izdano, ime dekana in žig fakultete. Vse te podatke obsegajo sodni prevodi dokumenta o zaključku študija.

Sodni prevodi za priložnost v tujini

Mladi zadnje čase, ko se meje odprte in je zanje veliko novih priložnosti v tujini, radi poiščejo boljše priložnosti v tujini, naj gre za nadaljevanje študija na podiplomski ravni ali iskanje dela. Dobri sodni prevodi mladim olajšajo iskanje dela. S sodnim prevodom diplome mlad diplomant dokaže, da je strokovno usposobljen za opravljanje dela, za katero je zaprosil. Če se diplomant odloči, da bo nadaljeval študij v tujini, rabi dokazilo, da je zaključil dodiplomski študij. Takšno dokazilo pa mora biti uradno. Uradni sodni prevodi so domena sodnih tolmačev, ki jih je na voljo dovolj, da so lahko opravljeni hitro.