Nekategorizirano

O zvezi

Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) ima svoje začetke delovanja tesno povezane s športno dejavnostjo vojaških vojnih invalidov. V Zvezi vojaških vojnih invalidov (ZVVI) so ustanovili komisijo za šport, ki je začela organizirano skrbeti za športno-rekreativno, kasneje pa tudi za tekmovalno obliko športa.

Sprva le za člane ZVVI, postopoma pa se je dejavnost širila tudi na druge invalide in na njihove novo nastajajoče organizacije. Že leta 1952 je bilo izvedeno prvo republiško prvenstvo v smučanju, 1954 leta pa so bila republiška tekmovanja v kegljanju, namiznem tenisu, šahu in streljanju z udeležbo približno 200 invalidov. Ti športi, ob balinanju, tvorijo jedro najmnožičnejših športov, razvitih med invalidi v Sloveniji. Slovenski športniki so se uspešno udeleževali tudi državnih prvenstev v okviru takratne Zveze za šport invalidov Jugoslavije.

ZŠIS-POK z že omenjenim začetkom v komisiji vojaških invalidov je šla skozi veliko faz razvoja. Če je v začetku prevladoval šport izključno rekreativnega značaja, je tekom razvoja postopoma začel prevladovati tekmovalni, še kasneje pa tudi vrhunski šport invalidov.  21.10.1962 je bila ustanovljena Zveza za šport in rekreacijo invalidov.

Sedanja organiziranost ZŠIS-POK ima svoje korenine v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je 10 nacionalnih invalidskih organizacij odločilo, da ustanovijo novo ZŠIS-POK. Tako je ZŠIS-POK iz zveze invalidskih športnih društev postala zveza nacionalnih invalidskih zvez. Poverile so ji izvajanje športne dejavnosti na državnem nivoju in vse zadeve v zvezi z iskanjem, pripravo in nastopanjem najboljših slovenskih športnikov invalidov na uradnih mednarodnih tekmovanjih, kot so: evropska in svetovna prvenstva, svetovne igre in paraolimpijske igre.

 

ZŠIS-POK tako sedaj izvaja ali omogoča izvedbo okoli 30 državnih prvenstev in do 20 programov nastopov slovenskih športnikov invalidov na mednarodnih prvenstvih. V sistemu državnih prvenstev letno sodeluje preko 1100 udeležencev, mednarodnih prvenstev pa se udeleži okoli 130 reprezentantov letno.

Bilanca osvojenih medalj v obdobju od leta 1992 do vključno 2003 leta je naslednja: 81 zlatih, 87 srebrnih in 102 bronasti medalji. Upoštevane so le medalje osvojene na uradnih mednarodnih prvenstvih v vseh konkurencah, kjer nastopajo naši reprezentanti (telesni invalidi, slepi, gluhi, osebe z motnjami v duševnem razvoju in s cerebralno paralizo).

ZŠIS-POK je članica 17. mednarodnih športnih zvez za šport invalidov na evropski in svetovni ravni. Med njimi je najpomembnejša krovna organizacija za večino športa invalidov – Mednarodni paraolimpijski komite – International Paralympic Committee (IPC).

ZŠIS-POK je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, v katerem zastopa šport vseh invalidov v Sloveniji.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja