Ocena tveganja po strokovnem pregledu

Vsak, ki je končal osnovno šolo, je že slišal za teorijo verjetnosti. Gre za preučevanje tega, kakšna je možnost, da se dogodek zgodi po naključju. Osnovo predstavlja verjetnostni poskus, pri katerem je rezultat odvisen od naključja. Taki rezultati se imenujejo izidi, ki sestavljajo dogodek. Za vsak dogodek je mogoča množica izidov. Če je v podjetju več delavcev, ki delajo z več nevarnimi stroji, obstaja večja možnost nesreče. Tak izračun bo zlahka opravil nekdo, ki je strokovno usposobljen prav za to, da opazi dejavnike riziko. Usposobljeno oko bo ocenilo, kaj se lahko zgodi in kakšne so možnosti, da se bo to zgodilo. Tak pregled je nujen, da se izdela ocena tveganja.

Ocena tveganja za raznolike okoliščine

Glavni namen, ki ga ima z zakonom določena ocena tveganja, je ta, da se zagotovijo varnost vseh zaposlenih. Pri delu s težkimi stroji ali nevarnimi pripomočki lahko hitro pride do nezgode. Enako velja za delo v prostorih, kjer ni vse v skladu s požarno varnostjo ali z drugimi določili, ki so obvezna. Obvezna so z namenom, da zavarujejo delavce in delovno opremo ter prostore. Prvi korak pri tem, da se izdela ocena tveganja, je opredelitev vseh mogočih nevarnosti na določeni lokaciji. V različnih delovnih okoljih so mogoče različne nesreče. Zato so situacije lahko raznolike. Vodstvo potrebuje strokovnjaka, ki že več let skrbi za to, da je ocena tveganja za vsako organizacijo popolna.

Ocena tveganja vas oboroži z znanjem

Za ocenitev usposobljena oseba bo izračunala pogostost posameznih pripetljajev. Ocenila bo tudi stopnjo resnosti neželenih zapletov. Ne vodstvo ne delavci ne želijo delati v zgradbah, ki niso v skladu s standardi, ali z opremo, ki ni brezhibna. V interesu vseh je, da se zavedajo morebitnih neprijetnosti. Te lahko pomenijo veliko škodo tako za podjetje kot delavce. Slabo delujoča strojna oprema lahko povzroči hudo telesno poškodbo. Posledično je potreben bolniški dopust, zato ima organizacija stroške s popravili in odškodninami. Takoj narejena ocena tveganja bo vse opremila z znanjem in jih pripravila na vse morebitne izide. Vnaprej opozorjeni so lahko dobro oboroženi.