odvetnik za dedno pravo

Posameznik lahko v svoji oporoki imenujejo enega dediča ali več dedičev. Dedič je posameznik, ki lahko na podlagi oporoke preminule osebe deduje premoženje te osebe – ali njeno celotno premoženje ali le del premoženja. Tudi najboljši odvetnik za dedno pravo bo svojo stranko obvestil, da je dedovanje mogoče na podlagi oporoke, mogoče pa je tudi, če preminula oseba ni napisala oporoke. Kadar oporoke ni, se dedovanje ureja na podlagi zakona, pri tem je lahko v pomoč tudi odvetnik za dedno pravo. Ob sestavljanju oporoke, ki je po navadi pisna izjava osebe, s katero ta določi svojega dediča ali svoje dediče, morajo biti prisotne priče, ki niso povezane z oporoko.

Odvetnik za dedno pravo zahteva zraven priče

Priče, ki morajo prisostvovati pri podpisu oporoke, morajo biti polnoletne osebe, ki lahko berejo in pišejo ter niso povezane z oporoko. Oseba lahko napiše več kot eno oporoko, kar bo zagotovo potrdil tudi odvetnik za dedno pravo, pri čemer velja, da poznejša oporoka izpodbija oziroma izniči predhodno oporoko. Posameznik lahko oporoko napiše lastnoročno, ob navzočnosti dveh polnoletnih prič, ki nista zakonec, potomca, posvojitelja ali kateri koli bližnji sorodnik. Takšna oporoka je po Zakonu o dedovanju veljavna, le če jo posameznik napiše lastnoročno in jo tudi lastnoročno podpiše. Pri sestavljanju oporoke pa lahko posamezniku pomaga najboljši odvetnik za dedno pravo.

Odvetnik za dedno pravo tudi pove, kdo so nujni dediči

Ni pa odvetnik za dedno pravo edini, ki lahko sestavi oporoko ali pomaga pri sestavi oporoke. To lahko po ustni izjavi posameznika sestavi tudi sodnik okrajnega sodišča. Potem ko sodnik okrajnega sodišča oporoko sestavi, posameznik to oporoko prebere in podpiše. Če posameznik oporoke ne zna sam prebrati in podpisati, jo v njegovi navzočnosti in navzočnosti dveh prič prebere sodnik. Poleg sodnika lahko oporoko sestavi še notar. Slednji oporoko sestavi po ustni izjavi posameznika. Dober odvetnik za dedno pravo bo svojo stranko seznanil z dejstvom o nujnih dedičih, ki so v določenih primerih iz oporoke izpuščeni. Nujni dediči so posamezniki, ki dedujejo v vsakem primeru, če so v oporoki ali ne, če oporoka obstaja ali ne.